Fredlundskogen Omsorgsboliger

Fredlundskogen Omsorgsboliger

Fredlundskogen Omsorgsboliger

Her utførte vi et prosjekt for Fredlundskogen Omsorgsboliger i Mosjøen. Her ble lås/beslag og dørautomatikk levert og montert.

Fasaden til Fredlundskogen Omsorgsboliger hvor lås/beslag og dørautomatikk er montert på inngangsdør.

Se flere jobber vi har gjort

Se alle