Personvernerklæring


Vi i Eberg Glass AS ivaretar ditt personvern og vår taushetsplikt slik: Vi i Eberg Glass AS har taushetsplikt, og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation.

De opplysninger som behandles er personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn fra deg og som vi får om deg fra tredjeparter. Vi vil ikke selge dine data videre, noen gang!