Bakgården Kultur

Bakgården Kultur

Bakgården Kultur

Bakgården kultur ferdigstilte vi i 2023. Her leverte og monterte vi alt av adgangskontroll, lås/beslag og dørautomatikk. Dette var et prosjekt hvor vi leverte sammen med Eberg Glass som sto for glassfasade og solslkjerming.

Inngangsdør med montert adgangskontroll, lås og dørautomatikk.

Fasaden til Bakgården Kulturhus.

Inngangsparti

Se flere jobber vi har gjort

Se alle